Realizace v Karlových Varech

Děkujeme pánům Plškům za opětovně projevenou důvěru. Podíleli jsme se na vytvoření dispozice a dodali jsme chladicí, mrazicí a gastro zařízení