Stěhujeme se/We move

Vážení obchodní partneři

s potěšením vám oznamujeme, že s platností od 17.10.2017 měníme sídlo naší společnosti. Nově nás zastihnete v kancelářích na adrese: RN Servis EU,s.r.o. Mácova 5/4 621 00 Brno-Ivanovice

Tato adresa slouží rovněž jako korespondenční.

Fakturační adresa se prozatím nemění: RN Servis EU, s.r.o. Úzká 38 664 46 Prštice

=============­========================­==================

Dear business partner,

we are pleased to announce you that we will change company headquaters. New address is valid from October 17, 2017. Now you will find us in our new offices at: RN Service EU, s.r.o. street Mácova 5/4 621 00 Brno-Ivanovice

This address is also a mailing address.

Invoice address stays the same: RN Servis EU, s.r.o. Úzká 38 664 46 Prštice