Remodeling prodejny ve Strážku

Ukázka remodelingu prodejny - chladicí a mrazicí zařízení.